swiadectwa-energetyczne-online.pl

Problemy z Centralnym Rejestrem CEB

Problemy z Centralnym Rejestrem Charakterystyki Energetycznej Budynków

 

Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków (CREB) to narzędzie mające na celu zbieranie i przechowywanie informacji dotyczących charakterystyk energetycznych budynków w Polsce. Rejestr ten został wprowadzony w 2013 roku na mocy ustawy o efektywności energetycznej budynków.

Istotą CREB jest umożliwienie wglądu w charakterystykę energetyczną budynków dla instytucji odpowiedzialnych za politykę energetyczną kraju oraz dla potencjalnych nabywców nieruchomości. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wykonania audytu energetycznego swojego budynku i wpisania jego charakterystyki energetycznej do CREB.

Jednakże, od samego początku wprowadzenia CREB, pojawiły się problemy związane z jego funkcjonowaniem. Głównym problemem jest brak skuteczności w egzekwowaniu obowiązku wpisu do rejestru. Wiele budynków wciąż nie zostało wpisanych do CREB, co utrudnia kontrolę i monitorowanie efektywności energetycznej budynków w kraju.

Dodatkowo, w ostatnim czasie pojawiły się kontrowersje wokół możliwości udostępniania informacji zawartych w CREB. Niektórzy właściciele nieruchomości obawiają się, że udostępnienie informacji na temat charakterystyki energetycznej ich budynków może wpłynąć negatywnie na wartość nieruchomości.

Największy problem jest jednak w samej istocie działania rejestru – od końca kwietnia z powodu problemów technicznych po stronie Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków (portal Ministerstwa Rozwoju i Technologii) następują opóźnienia w rejestracji świadectw energetycznych. Rejestr bardzo często nie działa, w momentach kiedy staje się dostępny widoczne są nieznane błędy oraz przerwy w procesowaniu.

Jak zapewnia Ministerstwa Rozwoju i Technologii – centralny rejestr powinien być w pełni dostępny po 22 maja 2023 co oznacza jeszcze 2 tygodnie problemów.

Świadectwo energetyczne mieszkania można zamówić poniżej:

Świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania (budynek wielorodzinny)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *