swiadectwa-energetyczne-online.pl

Klasy energetyczne budynków 2024

Klasy energetyczne budynków w 2024

 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej kwestia efektywności energetycznej budynków odgrywa kluczową rolę w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. System klasyfikacji energetycznej budynków jest jednym z narzędzi wspierających ten cel, zapewniając orientację konsumentom i inwestorom w zakresie wyboru nieruchomości o mniejszym wpływie na środowisko. W niniejszym artykule przyjrzymy się aktualnemu stanowi klas energetycznych budynków w Polsce oraz prognozom na przyszłość.

Jak to wygląda w UE?

Od momentu wprowadzenia systemu klasyfikacji energetycznej budynków w Unii Europejskiej, obserwowano stopniowy wzrost świadomości społecznej na temat efektywności energetycznej. Klasy energetyczne, oznaczone literami od „A” do „G”, określają poziom zużycia energii przez budynek w skali od najbardziej efektywnego do najmniej efektywnego. Według danych ze źródeł rządowych i branżowych, większość nowo budowanych budynków w Polsce i na terenie Unii osiąga obecnie klasy energetyczne na poziomie „C” lub „D”. W przypadku starszych nieruchomości, zauważalne są różnice, przy czym wiele z nich wciąż plasuje się w niższych klasach energetycznych, co może wymagać modernizacji w celu poprawy efektywności energetycznej.

Co dalej?

W kontekście dalszego rozwoju, planowane są działania mające na celu podniesienie standardów energetycznych budynków w Polsce. W marcu 2024 roku, spodziewane są inicjatywy legislacyjne i programy rządowe, które będą zachęcać do budowy oraz modernizacji nieruchomości zgodnie z wyższymi standardami energetycznymi. Jednym z kluczowych celów może być zwiększenie liczby budynków osiągających klasy energetyczne na poziomie „A” lub „B”, co przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenia rachunków za energię dla użytkowników.

 

 

Perspektywy rozwoju klas energetycznych budynków w Polsce są obiecujące, jednak wymagają wspólnych wysiłków ze strony rządu, przedsiębiorstw budowlanych, oraz społeczeństwa. Przy odpowiednim wsparciu oraz innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, Polska może osiągnąć wyższe standardy energetyczne w swoich budynkach, co przyczyni się zarówno do ochrony środowiska, jak i poprawy komfortu życia mieszkańców

Wspólny cel

Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowi istotny element walki ze zmianami klimatycznymi i dążenia do zrównoważonego rozwoju. W Polsce, system klas energetycznych budynków będzie odgrywał kluczową rolę w tej dziedzinie, a planowane inicjatywy na przyszłość wskazują na determinację kraju w dążeniu do osiągnięcia wyższych standardów energetycznych. Przełamanie wyzwań związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej wymagać będzie współpracy wszystkich zainteresowanych stron oraz podejmowania środków zarówno na poziomie politycznym, jak i społecznym.

 

Chcesz przekonać się do jakiej klasy energetycznej należy Twoja nieruchomość?

Wypełnij szybki i darmowy formularz wyceny:

Świadectwo energetyczne dla domu – wycena

Świadectwo energetyczne budynku – wycena