swiadectwa-energetyczne-online.pl

Nowa unijna dyrektywa budynkowa EPBD

Nowa unijna dyrektywa budynkowa EPBD – co przyniesie?

 

Dyrektywa EPBD jest kluczowym instrumentem Unii Europejskiej mającym na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. Jednym z jej kluczowych elementów jest wprowadzenie świadectw energetycznych dla budynków, w tym mieszkań. Świadectwo energetyczne dostarcza informacje dotyczące zużycia energii i efektywności energetycznej budynku.

Dokument taki zawiera szereg informacji, takich jak:

  1. Klasa energetyczna: Przypisuje budynkowi lub mieszkanie klasę energetyczną, co umożliwia szybkie zrozumienie jego efektywności energetycznej. Skala klas zazwyczaj obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najbardziej efektywny budynek, a G – najmniej efektywny.
  2. Wskaźniki zużycia energii: Świadectwo zawiera informacje na temat rocznego zużycia energii primarnej oraz emisji CO2 związanej z użytkowaniem budynku.
  3. Rekomendacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej: Często świadectwo zawiera zalecenia dotyczące możliwych działań i modernizacji, które mogą poprawić efektywność energetyczną budynku.
  4. Informacje identyfikacyjne: Dane takie jak lokalizacja budynku, jego ogólna charakterystyka oraz dane dotyczące systemów ogrzewania i chłodzenia.

Dyrektywa EPBD stawia także wymagania dotyczące minimalnych standardów efektywności energetycznej dla nowych i istniejących budynków, a także zachęca do podejmowania działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej w sektorze budownictwa.

W ostatnim czasie odbyły się negocjacje unijne dotyczące między innymi wielkiej fali renowacji, odejścia od paliw kopalnych czy dekarbonizacji/termomodernizacji budownictwa. Więcej szczegółów będziemy znali już wkrótce po oficjalnym opublikowaniu dyrektywy.

Świadectwa energetyczne