swiadectwa-energetyczne-online.pl

Formularz zamówienia - aktualizacja

Świadectwo zostanie dostarczone emailowo w ciągu 5 dni roboczych od momentu dostarczenia poprawnie wypełnionego formularza.
Dodatkowo świadectwo zostanie dostarczone w wersji papierowej na podane „dane adresowe do wysyłki wersji papierowej” oraz umieszczone w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

  Formularz:

  Numer zamówienia (uzupełniony automatycznie):

  Dane kontaktowe:

  Dane adresowe do wysyłki papierowej wersji świadectwa:

  Dane adresowe nieruchomości:

  Informacje dotyczące zmian dokonanych w nieruchomości/powód konieczności aktualizacji świadectwa:

  Załączniki: (do 25 MB, format DWG, PDF, JPEG, PNG)

  Prosimy o załączenie następujących plików:

  - Poprzednie świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu
  - Aktualne zdjęcie budynku od frontu (całego budynku w przypadku lokalu w budynku wielorodzinnym)

  Prosimy o wyrażenie zgody oraz potwierdzenie zgodności: