swiadectwa-energetyczne-online.pl

O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem doświadczonych inżynierów z branży budownictwa i architektury.

Każdego z nas znajdziesz w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Każdy z nas posiada również wymagane ubezpieczenie OC dedykowane dla osób wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej

 

Szczegółowe dane audytorów oraz numery wpisów do rejestru udostępniamy na życzenie klienta.

Posiadamy niezbędne uprawnienia

Widniejemy w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Posiadamy wymagane ubezpieczenie OC

Każdy inżynier wykonujący świadectwa posiada stosowne ubezpieczenie OC